+31(0)492-525888

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Tentholidays B.V., Nassaustraat 38, 5707HM, Helmond, KVK: 69713278.

Versie: maart 2018 – versie 1.1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Tentholidays B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Tentholidays B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Tentholidays B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Tentholidays B.V. of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

name provider  type expire url Soort
__cfduid promisejs.org http 1 year tentholidays.nl Functionele cookie
PHPSESSID api.tommybookingsupport.com http session tentholidays.nl Functionele cookie
PHPSESSID tentholidays.nl http session tentholidays.nl Functionele cookie
@@History/@@scroll|# tentholidays.nl html persistent tentholidays.nl Analytische cookie
@@History/@@scroll|# veinteractive.com html persistent tentholidays.nl Analytische cookie
_ga tentholidays.nl http 2 years tentholidays.nl Analytische cookie
_gat tentholidays.nl http session tentholidays.nl Analytische cookie
_gid tentholidays.nl http session tentholidays.nl Analytische cookie
__ssid veinteractive.com http 1 year tentholidays.nl Marketing cookie
{Guid} veinteractive.com http session tentholidays.nl Marketing cookie
ads/ga-audiences google.com pixel session tentholidays.nl Marketing cookie
ads/user-lists/# google.com pixel session tentholidays.nl Marketing cookie
c bidswitch.com http 1 year tentholidays.nl Marketing cookie
fr facebook.com http 3 months tentholidays.nl Marketing cookie
GPS youtube.com http session tentholidays.nl Marketing cookie
IDE doubleclick.net http 2 years tentholidays.nl Marketing cookie
ouuid volvelle.tech http 1 year tentholidays.nl Marketing cookie
ouuid_lu volvelle.tech http 1 year tentholidays.nl Marketing cookie
test_cookie doubleclick.net http session tentholidays.nl Marketing cookie
tr facebook.com pixel session tentholidays.nl Marketing cookie
tuuid bidswitch.com http 1 year tentholidays.nl Marketing cookie
tuuid_lu bidswitch.com http 1 year tentholidays.nl Marketing cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com http 179 days tentholidays.nl Marketing cookie
YSC youtube.com http session tentholidays.nl Marketing cookie
popup_disabled tentholidays.nl http session tentholidays.nl Unclassified


Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

In het kader van onze dienstverlening, legt TommyBookingSupport gegevens vast (bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens, e-mailadres en uw telefoonnummer).
TommyBookingSupport gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de reservering. Op deze manier kunnen wij uw boeking registeren en afhandelen.
Uw gegevens worden door TommyBookingSupport gebruikt voor de communicatie richting u, bijvoorbeeld voor facturen, nieuwsbrieven of update berichten.

Uw wettelijke rechten

U mag Tentholidays B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Tentholidays B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@tentholidays.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen tijdens kantooruren via +31 (0) 492 525888

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zonvakantie Costa Brava

Topcampings dichtbij of aan het strand, hoge Zoover beoordelingen, bekijk ons aanbod!

Tenten en caravans

Onze accommodaties, op toplocaties, zijn geschikt voor 2 tot 8 personen, bekijk ons aanbod!

Aanbiedingen en acties

Vind hier onze aanbiedingen 2019

De zekerheden van Tentholidays